Οικονομία » ΕΣΠΑ: Ξεκινά από 8 Μαρτίου η αίτηση χρηματοδότησης για πτυχιούχους

ΕΣΠΑ: Ξεκινά από 8 Μαρτίου η αίτηση χρηματοδότησης για πτυχιούχους

ΕΣΠΑ: Ξεκινά από 8 Μαρτίου η αίτηση χρηματοδότησης για πτυχιούχους

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, δημοσίευσε το «Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης» για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.
Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν και τον ιστότοπο www.anatagonistikotita.gr