Εκπαίδευση » «Τα Κοινωνικά Δίκτυα στην Εκπαίδευση»

«Τα Κοινωνικά Δίκτυα στην Εκπαίδευση»

«Τα Κοινωνικά Δίκτυα στην Εκπαίδευση»

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την προώθηση, καινοτομικών δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω εξ αποστάσεως καινοτόμου επιμορφωτικού της προγράμματος:

 

Κωδ. Τίτλος:

Ημ/νία

έναρξης

Ημέρες & ώρες διεξαγωγής: Συνολική διάρκεια:

Υποβολή αίτησης:

(κάνετε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο)

11 Τα Κοινωνικά Δίκτυα στην Εκπαίδευση

18/03/2016

 

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:

12/03/2016)

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) -Πλατφόρμα Moodle 30 ώρες (Εξ αποστάσεως) https://goo.gl/xZbdG1

 

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της ΕΕΠΕΚ έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα μέλη της, ενώ στα μη μέλη –ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης- παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας: http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 12/03/2016)

-Η συμμετοχή των επιμορφούμενων στο πρόγραμμα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

-Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτήσεων, για κάθε πρόγραμμα θα επιλεγούν οι πρώτοι 100 εκπαιδευτικοί – μέλη της ΕΕΠΕΚ που θα υποβάλλουν αίτηση παρακολούθησης του προγράμματος ηλεκτρονικά, με ευθύνη της Επιτροπής Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

-Η επιλογή τους θα γίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παρακολούθησης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια της ΕΕΠΕΚ, ή έχουν παρακολουθήσει λίγα, προηγούνται όσων έχουν παρακολουθήσει περισσότερα.

Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. χορηγεί επίσημες βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης στους επιμορφούμενους, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση

Προκειμένου η παρακολούθηση να θεωρείται επιτυχής, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:

-Να παρακολουθούν τις δια ζώσης επιμορφώσεις (δικαίωμα απουσιών: 20% των ωρών).

-Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δραστηριότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (όπου αυτές απαιτούνται).

Πληροφορίες – διευκρινήσεις εγγραφών: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria   & 6932078466 (Δ. Λιόβας).

Το αναλυτικό πρόγραμμα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 100 εκπαιδευτικούς – μέλη της ΕΕΠΕΚ, όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), καθώς η επιμόρφωση σε θέματα Σύγχρονων Διαδικτυακών Εργαλείων και η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων αποτελεί, πλέον, απαραίτητο εφόδιο στη σημερινή ψηφιακή εποχή.

ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ αυτού του προγράμματος είναι η εξοικείωση με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση και στην καθημερινή ζωή.

Α/Α Τίτλος:

Ημερομηνία

έναρξης:

Ημέρες & ώρες διεξαγωγής: Συνολική διάρκεια: Χώρος Υλοποίησης: Επιμορφωτές:
11 Τα Κοινωνικά Δίκτυα στην Εκπαίδευση

18/03/2016

 

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:

12/03/2016)

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) –Πλατφόρμα Moodle 30 ώρες (Εξ αποστάσεως) (Εξ αποστάσεως)

Ι.Κομνηνού (Υπεύθυνη του μαθήματος)

Ε. Αθανασίου,

Ζ. Τσίγκα,

Ζ. Χαρπαντίδου

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1.Εισαγωγή (18-19 Μαρτίου): Εγγραφή στο μάθημα, ενημέρωση για τους στόχους και το περιεχόμενο, γνωριμία με τους άλλους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές.

2.1η Διδακτική Ενότητα (20-24 Μαρτίου): Η εξάπλωση και η χρήση των Κοινωνικών Δικτύων. Τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Youtube). Μελέτη πληροφοριακού υλικού και συμμετοχή σε φόρουμ συζητήσεων (αντιλογία )

3.2η Διδακτική Ενότητα (25-27 Μαρτίου): Ατομική εργασία -σενάρια με τη χρήση κοινωνικών δικτύων (συμπλήρωση φύλλου εργασίας). Ετεροαξιολόγηση (peer review)

4.3η Διδακτική Ενότητα (28 Μαρτίου – 2 Απριλίου): Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση και στην εργασία. Μελέτη πληροφοριακού υλικού και ομαδική εργασία.

5.4η Διδακτική Ενότητα (3-4 Απριλίου): Ανατροφοδότηση και ετεροαξιολόγηση των ομαδικών εργασιών. Αξιολόγηση του μαθήματος.

Βιογραφικά επιμορφωτών

Η Ιωάννα Κομνηνού είναι εκπαιδευτικός (ΠΕ01) στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο». Έχει σπουδάσει Θεολογία (ΕΚΠΑ), Φιλολογία (ΕΚΠΑ), και Οικιακή Οικονομία (ΧΑΣΟΟ). Έχει κάνει μεταπτυχιακά στη Δογματική (ΕΚΠΑ) και στη Διδακτική Ψηφιακών Συστημάτων (ΠΑΠΕΙ). Έχει διδακτορικό στη Διδακτική (ΕΚΠΑ) και συνέχισε τη μεταδιδακτορικής της έρευνα στη Διδακτική (ΑΠΘ). Είναι συγγραφέας σχολικών εγχειριδίων και επιστημονικών συγγραμμάτων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει λάβει μέρος, με επιστημονικές ανακοινώσεις, σε περισσότερα από 30 εθνικά και διεθνή συνέδρια, έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα και έχει βραβευτεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έχει πολύχρονη επιμορφωτική εμπειρία, έχοντας εργαστεί ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών και δημιουργός εκπαιδευτικού επιμορφωτικού υλικού σε αναγνωρισμένους φορείς.

Η Ελένη Αθανασίου είναι απόφοιτος του τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Διορισμένη από το 2008 στη δημόσια εκπαίδευση, όπου και παραμένει ως σήμερα. Επιμορφώθηκε σε σεμινάρια ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που διοργάνωσε το ΔΚΕΕ για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (κατασκευή και αξιοποίηση των ιστολογίων στην εκπαίδευση, τα wikis στην εκπαίδευση, λειτουργία και χρήση του podcasting,τα εργαλεία των παρουσιάσεων στην εκπαίδευση). Συμμετείχε ως επιμορφώτρια στα μαθήματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΔΚΕΕ για τη δημιουργικότητα στη σχολική τάξη και την αξιoποίηση των κοινωνιών δικτύων στην εκπαίδευση. Συμμετείχε στις εργασίες του τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου «Τα 6 καπέλα της σκέψης του De Bono: Δημιουργικές βιωματικές παρεμβάσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών για το περιβάλλον και την αειφορία» που διοργάνωσε η ΔΔΕ Δράμας. Συμμετείχε ως συντονίστρια στο διαδικτυακό μάθημα «Learning by 6 thinking hats» που διοργάνωσαν η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δράμας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης από 01 Οκτωβρίου έως 11 Νοεμβρίου. Συμμετείχε ως επιμορφώτρια στην ημερίδα που οργάνωσε το ΕΚΦΕ ΑΓ. Αναργύρων με θέμα «Κατασκευή και συντήρηση εκπαιδευτικής ιστοσελίδας wiki». Φέτος συμμετέχει στο πρόγραμμα συμβουλευτικής και υποστήριξης (mentoring) των φοιτητών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας   , που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική των Θρησκευτικών και Πρακτική-Διδακτική Άσκηση». Διατηρεί προσωπικό ιστολόγιο με τίτλο «Θρησκευτικά… αλλιώς!!!» http://alliotikathriskeytika.blogspot.gr/

Η Ζέτα Τσίγκα ζει στη Λάρισα και εργάζεται στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μακρυχωρίου. Είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας του Πανεπιστημίου Πατρών και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατέχει πιστοποίηση Β’ επιπέδου στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη και στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε Ηλεκτρονική Μάθηση.

Ως επιμορφώτρια έχει εμπειρία 220 ωρών σε εξ αποστάσεως αλλά και σε δια ζώσης σεμινάρια για εκπαιδευτικούς. Τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τη διδακτική, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, τις καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση και έχει δημοσιεύσει σχετικές εργασίες σε συνέδρια. Έλαβε μέρος σε ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση διδακτικών σεναρίων με χρήση Τ.Π.Ε. Συμμετείχε, επίσης, ως εμπειρογνώμονας στην εκπόνηση του αναλυτικού προγράμματος της Ιστορίας για την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η Ζαχαρούλα Χαρπαντίδου είναι μόνιμη Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ19. Υπεύθυνη του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δράμας. Έχει πτυχίο από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών, από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει συμμετάσχει στο ετήσιο Διαπανεπιστημιακό διαδικτυακό Σεμινάριο Ειδίκευσης με Τίτλο «Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα», του Πανεπιστημίου Πατρών (Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) και είναι υποψήφια Διδάκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και Εισηγήσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια.