Οικονομία » Ποιοι «φεσώνουν» συστηματικά τα Ασφαλιστικά Ταμεία
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ποιοι «φεσώνουν» συστηματικά τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Ποιοι «φεσώνουν» συστηματικά τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Χρέη που υπερβαίνουν τα 200 εκατ. ευρώ, από δεκάδες επιχειρήσεις, που φεσώνουν συστηματικά τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), έχει εντοπίσει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε χθες γίνεται ειδική αναφορά στις «πατέντες» της εισφοροδιαφυγής που εφευρίσκουν εργοδότες, κυρίως από τους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, της ψυχαγωγίας (κέντρα διασκέδασης) και της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας. Αυτές μπορεί να είναι από το να τοποθετούνται «αχυράνθρωποι» ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων, μέχρι να μεταβιβάζονται περιουσίες και να δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις, σε μια προσπάθεια να αποφεύγεται η πληρωμή των χρεών που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Έντονη παραβατικότητα παρατηρείται σε επιχειρήσεις εταιρικής μορφής κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, κυρίως μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.). Οι τρόποι που παραπλανούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, εξειδικεύονται ως εξής:

1. Δημιουργία οφειλών από επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο εργασιών που ανήκουν σε επιχειρηματίες χωρίς προσωπική περιουσία, τα δε περιουσιακά στοιχεία που αυτοί ή άλλες επιχειρήσεις τους διέθεταν στο παρελθόν έχουν διοχετευθεί σε τρίτους.

2. Δημιουργία οφειλών από εταιρείες χωρίς περιουσιακά στοιχεία με εικονικούς υπεύθυνους, που δηλώνουν σαν έδρα κάποιο λογιστικό ή δικηγορικό γραφείο, εμφανίζουν πολλά παραρτήματα, ασφαλίζουν προσωπικό άλλων επιχειρήσεων και στο τέλος πτωχεύουν.

3. Δημιουργία οφειλών από εταιρείες με διαχειριστές, μέλη ή Διευθύνοντες Σύμβουλους πρόσωπα χωρίς περιουσιακά στοιχεία ή πρόσωπα κατά των οποίων δεν έχει νόημα η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Τέτοια πρόσωπα είναι συνήθως:

α) Υπερήλικοι, συνηθέστερα γονείς ή στενοί συγγενείς του επιχειρηματία, καθώς και άτομα πολύ νεαρής ηλικίας.

β) Οικονομικοί μετανάστες/αλλοδαποί, με κατοικία την έδρα της εταιρείας.

γ) Κάτοικοι εξωτερικού χωρίς περιουσία στην Ελλάδα, δ) Υπάλληλοι της επιχείρησης, των οποίων η εμπειρία/ προϋπηρεσία δεν δικαιολογεί την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης.

4. Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα, το ίδιο αντικείμενο εργασιών και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με επιχείρηση που δημιούργησε οφειλές και κατόπιν έπαψε να υποβάλλει ΑΠΔ. Στη νέα αυτή επιχείρηση ασφαλίζεται και το προσωπικό της παλιάς.

5. Δημιουργία οφειλών μεγάλου ύψους από επιχειρήσεις (συνηθέστερα εταιρείες φύλαξης ή καθαριότητας), που αναλαμβάνουν έργα σαν υπεργολάβοι και παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων. Πολλές φορές στις εταιρείες αυτές ασφαλίζεται και το προσωπικό του πραγματικού ανάδοχου του έργου.

ΠΗΓΗ