Λάρισα » Παρέμβαση Κόκκαλη για τις Εργατικές Κατοικίες

Παρέμβαση Κόκκαλη για τις Εργατικές Κατοικίες

Παρέμβαση Κόκκαλη για τις Εργατικές Κατοικίες

Τι θα γίνει με τις αδιάθετες Εργατικές Κατοικίες στη Λάρισα και κατά πόσο θα μπορούσαν να παραχωρηθούν σε συμπολίτες που τις έχουν ανάγκη, ρωτάει, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση απευθυνόμενη στον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Ο Λαρισαίος βουλευτής ζητάει επίσης να πληροφορηθεί «Θα εφαρμοστεί ειδική ρύθμιση για τους ανέργους του οικισμού που δεν μπορούν να πληρώσουν τη μηνιαία δόση τους, καθώς και αν πρόκειται να επανεξεταστεί ο τρόπος υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων κατοικιών του οικισμού Λάρισα VIIα,β,γ».
Ολόκληρη η ερώτηση Κόκκαλη:

«Κύριε Υπουργέ,
Ο τ. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) αποτελούσε το κύριο όργανο άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, με κύριο σκοπό την στέγαση των εργατοϋπαλλήλων της χώρας, οι οποίοι και τον χρηματοδοτούσαν με την εισφορά τους. Με την κατάργηση του το 2012, βάσει των άρθρων 1§6 και 2§ 1 του ν. 4046/2012, ζητήματα των δικαιούχων οικιστών που πλέον διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ, λιμνάζουν.

Συγκεκριμένα πολλά διαμερίσματα των εργατικών κατοικιών και περί των 40 στη Λάρισα παραμένουν αδιάθετα, εγκαταλελειμμένα στη φθορά του χρόνου, καθώς η διαδικασία της παραχώρησης τους έχει παγώσει μετά από άσκηση ένδικων μέσων των απορριφθέντων κληρωθέντων δικαιούχων. Την ίδια στιγμή και εξαιτίας της επελθούσης κρίσης ο αριθμός των αστέγων έχει αυξηθεί ενώ υπάρχουν οικογένειες και άνεργοι συμπολίτες μας που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση μίσθωσης ακίνητου.

Χαρακτηριστική είναι περίπτωση στο Βόλο, όπου καρκινοπαθής με τέκνο επίσης ανάπηρο έχει κάνει κατάληψη κενού διαμερίσματος, το οποίο δεν έχει νερό και ρεύμα!

Επειδή καθίσταται αναγκαία η προνοιακή μέριμνα και η συμμετοχή της πολιτείας στην οικιστική αποκατάσταση των πλέον αδύναμων οικονομικά κοινωνικών στρωμάτων του πληθυσμού της χώρας, θα ήταν απαραίτητο τα αδιάθετα διαμερίσματα να παραδίδονται προς χρήση σε συμπολίτες μας άστεγους και οικονομικά εξαθλιωμένους, ωσότου κριθεί οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σημειωτέον ότι στη Λάρισα υπάρχουν αδιάθετα από το 1985.

Τα καταστήματα που κατασκευάστηκαν στον νέο οικισμό των εργατικών κατοικιών της Γιάννουλης παραμένουν άδεια και ανεκμετάλλευτα καθώς δεν έχει ληφθεί μέριμνα για σύναψη σύμβασης παραχώρησης τους με το Δήμο Λαρισαίων και την ανάληψη από τον τελευταίο της υποχρέωσης να συντηρεί αυτά και τον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα την έλλειψη συντήρησης τους και την φθορά τους καθώς και την απουσία εξυπηρέτησης των κατοίκων.

Επιπλέον ο καθορισμός της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων κατοικιών του οικισμού Λάρισα VIIα,β,γ προκειμένου να εκδοθούν τα οριστικά παραχωρητήρια έγινε όπως και για όλους τους οικισμούς που κατασκευάστηκαν την ίδια χρονική περίοδο, σύμφωνα με την ΥΑ 50244/17-5-2002 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν.3227/2004 και η συνολική χρεούμενη αξία ανήλθε στο ποσό των 453,68 ευρώ/τμ. Με την 59734/2362/13-1-2016 Υπουργική Απόφαση το ΔΣ του ΟΑΕΔ καθόρισε την τελική χρεούμενη τιμή μονάδας κατοικίας στα 380,62 ευρώ/τμ. μη εφαρμόζοντας τον πάγιο τρόπο κοστολόγησης. Για να αποφευχθεί η άνιση μεταχείριση των οικιστών, δεδομένου ότι οι προκύπτουσες τιμές για τον οικισμό Λάρισα VIIα,β,γ και για παροχή κοινωνικής κατοικίας αγγίζουν αυτές της ελεύθερης αγοράς και λαμβανομένου υπόψη της δυσχέρειας αποπληρωμής των δόσεων λόγω της οικονομικής κρίσης το ΔΣ του ΟΑΕΔ θα πρέπει να προβεί στην επανακοστολόγηση των παραχωρούμενων κατοικιών του οικισμού Λάρισα VIIα,β,γ, με εφαρμογή τρόπου κοστολόγησης αντιστοίχου με αυτού των κατοικιών του Ολυμπιακού χωριού.

Άλλωστε πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλοί ιδιοκτήτες είναι χρόνια άνεργοι και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην αποπληρωμή του δανείων.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:

Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε άμεσα, ώστε να αξιοποιηθούν οι αδιάθετες εργατικές κατοικίες, με την παραχώρηση τους προσωρινά στους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας;

Σκοπεύετε να συνάψετε συμβάσεις παραχώρησης χρήσης των καταστημάτων με το Δήμο Λάρισας ή θα προβείτε στη διάθεση αυτών με άλλο τρόπο;

Σκοπεύετε να επανεξετάσετε τον τρόπο υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων κατοικιών του οικισμού Λάρισα VIIα,β,γ;

Θα εφαρμοστεί ειδική ρύθμιση για τους ανέργους του οικισμού που δεν μπορούν να πληρώσουν τη μηνιαία δόση τους;».

Διαβάστε επίσης