Οικονομία » Παράταση για 3 χρόνια
ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Παράταση για 3 χρόνια

Παράταση για 3 χρόνια

Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών και των αδειών δόμησης που λήγουν από 1-3-2016 έως και 31-12-2017, κατά τρία έτη από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς να απαιτούνται ενέργειες των Υπηρεσιών Δόμησης.

Ειδικότερα σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος γνωστοποιώντας τις διατάξεις του νόμου 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» ή αλλιώς όπως είθισται να ονομάζεται το «παράλληλο πρόγραμμα» καθορίζεται ότι η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8-7-1993 π. δ. (Δ’/795), ως και των αδειών δόμησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011 και λήγουν από 1-3-2016 έως και 31-12-2017, παρατείνεται κατά τρία (3) έτη»