Οικονομία » Απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις δωρεές προς τους πρόσφυγες
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις δωρεές προς τους πρόσφυγες

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις δωρεές προς τους πρόσφυγες

Νομοθετική ρύθμιση για την απαλλαγή από το ΦΠΑ των δωρεών προς τους πρόσφυγες φέρνει στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως εξηγείται αναλυτικά, η κυβέρνηση διερεύνησε τις δυνατότητες θεσμοθέτησης της συγκεκριμένης διάταξης μέσω υπουργικής απόφασης ή εγκυκλίου, δίχως ωστόσο, να υπάρξει αποτέλεσμα.

Ως εκ τούτου, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη σύνταξη σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, την οποία θα καταθέσει άμεσα στη Βουλή.

Η ρύθμιση αυτή, θα απαλλάσσει από τον ΦΠΑ αναδρομικά από την 1η Δεκεμβρίου του 2015, τις δωρεές ειδών και την παροχή υπηρεσιών, από επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) προς τους πρόσφυγες.