Λάρισα » Δεύτερη ευκαιρία σε όσους είχαν εκπέσει από τις 100 δόσεις
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΚΟΚΚΑΛΗ

Δεύτερη ευκαιρία σε όσους είχαν εκπέσει από τις 100 δόσεις

Δεύτερη ευκαιρία σε όσους είχαν εκπέσει από τις 100 δόσεις

Σε συνέχεια της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Λάρισας των ΑΝΕΛ Βασιλείου Κόκκαλη, που αφορούσε την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε όσους είχαν εκπέσει από τη ρύθμιση των 100 δόσεων, το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε σε παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν τη ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 437/2016 έγγραφο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλου προς τα Ταμεία, «όσοι οφειλέτες έχουν απολέσει τη ρύθμιση του ν. 4321/2015, λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, και εφόσον πληρούν και τις άλλες προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, αν αυτή δεν είχε απολεσθεί».