Εργασία » Προκήρυξη 1.500 θέσεων εργασίας
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προκήρυξη 1.500 θέσεων εργασίας

Προκήρυξη 1.500 θέσεων εργασίας

Την προκήρυξη περίπου 1.500 θέσεων εργασίας για το σύνολο των δομών κοινωνικής προστασίας, πανελλαδικά όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας μετά από διαβούλευση με τις 13 περιφέρειες της χώρας και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Οι δομές, των οποίων θα επιδοτηθεί η λειτουργία, είναι: Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Δομές Σίτισης, Κοινωνικά Φαρμακεία, Ημερήσια Κέντρα Φιλοξενίας και Υπνωτήρια Αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρα Φροντίδας ΑμεΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προετοιμάζει όλα τα απαραίτητα έντυπα εξειδίκευσης και τα υλικά υποστήριξης και βοήθειας προς τις περιφέρειες και τους δήμους, που είναι οι τελικοί δικαιούχοι των πράξεων, ώστε σε έναν περίπου μήνα, να καταστεί δυνατή η προκήρυξη των θέσεων του προσωπικού των δομών αυτών.

Οι ακριβείς ειδικότητες ανά δομή και τα απαιτούμενα προσόντα θα περιγράφονται στις προκηρύξεις, όταν αυτές δημοσιευθούν.