Λάρισα » Παρουσία Τζάκρη, Ασημακοπούλου, Αγοραστού
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΘΕΒ

Παρουσία Τζάκρη, Ασημακοπούλου, Αγοραστού

Παρουσία Τζάκρη, Ασημακοπούλου, Αγοραστού

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του ΣΘΕΒ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016 σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Larissa Imperial».

Τζάκρη

Οι εργασίες της κλειστής συνέλευσης του Συνδέσμου κατά την διάρκεια της οποίας θα προκύψει και η νέα Διοίκηση του ΣΘΕΒ, θα ξεκινήσουν στις 18.00 σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης.

¡»«Õ¡ - 9Ô ‘¡ ‘… œ ”’Õ≈ƒ—…œ ‘«” Õ≈¡” ƒ«Ãœ —¡‘…¡” (2Á «Ã≈—¡ ≈—√¡”…ŸÕ)(EUROKINISSI/√…Ÿ—√œ”  œÕ‘¡—…Õ«”)

Στη συνέχεια και ώρα 20.00 θα ακολουθήσει η Ανοικτή Συνέλευση με ομιλίες της Υφυπουργού Βιομηχανίας κας Θεοδώρας Τζάκρη, Εκπροσώπου του Προέδρου Ν.Δ., Υπεύθυνης Τομέα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κας Άννας – Μισέλ Ασημακοπούλου , του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστού και του Προέδρου του ΣΘΕΒ.

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ