Οικονομία » Για να μη χάνονται οι 100 δόσεις
EΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ

Για να μη χάνονται οι 100 δόσεις

Για να μη χάνονται οι 100 δόσεις

Στην εγκύκλιο 437/26.2.16 του Υπουργείου Εργασίας, η ρύθμιση των 100 δόσεων του ν. 4321/2015 για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δεν απόλλυται σε περίπτωση μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε αυτήν, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων, καθώς τούτο αντίκειται στο γράμμα και το πνεύμα των εν λόγω διατάξεων.

Έτσι σε περιπτώσεις ρυθμισμένων οφειλών του ν. 4321/2015, οι οποίες καταβάλλονται και στη συνέχεια προκύπτουν άλλες ασφαλιστικές οφειλές που δεν σχετίζονται με τρέχουσες εισφορές, οι τελευταίες δύνανται να υπαχθούν αυτοτελώς στις σχετικές πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών (ν. 4152/2013), ενώ δεν θίγονται οι λοιπές ρυθμισμένες οφειλές.

Όσοι οφειλέτες έχουν απολέσει τη ρύθμιση του ν. 4321/2015, για τους συγκεκριμένους λόγους, δηλαδή λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να συνεχίσουν τη ρύθμιση, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί αν αυτή δεν είχε απολεσθεί.

 

ΠΗΓΗ