Δήμοι Νομού » Δήμος Αγιάς » Μία πρόσληψη στο Δ. Αγιάς

Μία πρόσληψη στο Δ. Αγιάς

Μία πρόσληψη στο Δ. Αγιάς

Στην πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» κατά την περίοδο 2015 – 2016 προχωράει ο Δήμος Αγιάς.

Η συγκεκριμένη πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες) με ωρομίσθια αποζημίωση.