Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » «Μετακίνηση πληθυσμών και Δημόσια Υγεία»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

«Μετακίνηση πληθυσμών και Δημόσια Υγεία»

«Μετακίνηση πληθυσμών και Δημόσια Υγεία»

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής διοργανώνουν στις 3 Μαρτίου 2016, στη Λάρισα, σεμινάριο με τίτλο «Μετακίνηση πληθυσμών και Δημόσια Υγεία» με εισηγητές από το εξωτερικό.

Το Σεμινάριο θα ακολουθήσει η βράβευση του Dr Denis Coulombier, Διευθυντή της Μονάδας Επιτήρησης και Απόκρισης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) για την προσφορά τους στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην Ευρώπη και του Dr Daniel Menucci, Προϊσταμένου του τμήματος για τις Πύλες Εισόδου στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO, Lyon Office), για την προσφορά του στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην Ευρώπη και Παγκοσμίως.

Το σεμινάριο θα δώσει την ευκαιρία στους παρευρισκομένους, να παρακολουθήσουν διαλέξεις σε πολύ επίκαιρα που αφορούν στη Δημόσιας Υγείας από καταξιωμένους ομιλητές και διεθνείς προσωπικότητες.

Τοποθεσία: Αμφιθέατρο Ιπποκράτης, Νέο Κτίριο Ιατρικής σχολής, Βιόπολις

Διαβάστε επίσης