Λάρισα » «Διατηρητέος» ο Αντιστράτηγος Ηλιόπουλος
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

«Διατηρητέος» ο Αντιστράτηγος Ηλιόπουλος

«Διατηρητέος» ο Αντιστράτηγος Ηλιόπουλος

Ξεκίνησαν σήμερα χωρίς εκπλήξεις οι ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2016-2017 ανωτάτων αξιωματικών σε όλους τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με την 6η συνεδρίαση της Τρίτης 1 Mαρτίου 2016 του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), που συνήλθε υπό την προεδρία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ.

Το ΣΑΓΕ έκρινε ως ακολούθως:

Στο Στρατό Ξηράς έκρινε ως «Διατηρητέους» τους:

α.    Αντιστράτηγο     Ηλιόπουλο Ιωάννη
β.    Αντιστράτηγο    Λεοντάρη  Ηλία
γ.    Αντιστράτηγο     Οικονόμου  Αλέξανδρο
δ.    Αντιστράτηγο     Ζαχαριάδη  Νικόλαο
ε.    Αντιστράτηγο     Ηλιόπουλο Ανδρέα
στ.    Αντιστράτηγο     Θωμαΐδη Δημήτριο
ζ.    Αντιστράτηγο    Μαυράκη Ιωσήφ
η.    Αντιστράτηγο    Μπαλαφούτη Δημήτριο

και «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Αντιστράτηγο Δεβετζή Νικόλαο ως τώρα Γενικό Επιθεωρητή Στρατού.

Στο Πολεμικό Ναυτικό έκρινε ως «Διατηρητέους» τους:

α.    Αντιναύαρχο          Kαραγεώργη Κωνσταντίνο ΠΝ
β.    Αντιναύαρχο         Τσούνη Νικόλαο ΠΝ
γ.    Υποναύαρχο        Χέλμη Δημοσθένη ΠΝ

δ.    Υποναύαρχο        Παυλόπουλο Ιωάννη ΠΝ
ε.    Υποναύαρχο        Θεολογίτη Βασίλειο ΠΝ
στ.    Υποναύαρχο        Νασόπουλο Αθανάσιο ΠΝ
ζ.    Υποναύαρχο        Διακόπουλο  Αλέξανδρο ΠΝ
η.    Υποναύαρχο     Κορακάκη Ιωάννη ΠΝ
θ.    Υποναύαρχο (M)    Kαούτσκη Μιχαήλ  ΠΝ
ι.    Υποναύαρχο (Μ)    Μανωλιουδάκη  Κωνσταντίνο ΠΝ
ια.    Υποναύαρχο (Ο)    Παπαδόπουλο  Χαράλαμπο ΠΝ

ιβ.    Υποναύαρχο (ΥΙ)    Παϊβανά  Κωνσταντίνο ΠΝ

και «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

α.    Αντιναύαρχο  (Μ)    Χριστόπουλο Γεώργιο ΠΝ

β.    Υποναύαρχο        Λεβέντη Γεώργιο ΠΝ

Στην Πολεμική Αεροπορία έκρινε ως «Διατηρητέους» τους:

α.    Αντιπτέραρχο (Ι)    Χριστοδούλου Χρήστο
β.    Αντιπτέραρχο (Ι)    Παρασχόπουλο Γεώργιο
γ.    Yποπτέραρχο (Ι)    Μανωλάκο Ιωάννη
δ.    Yποπτέραρχο (Ι)    Αστρεινίδη Συμεών
ε.    Yποπτέραρχο (Ι)    Αθανασίου Αντώνιο
στ.    Yποπτέραρχο (Ι)    Χριστόπουλο Νικόλαο – Δημήτριο
ζ.    Yποπτέραρχο (Ι)    Μπλιούμη Γεώργιο
η.    Yποπτέραρχο (Ι)    Μαντζιάρη Ευάγγελο
θ.    Yποπτέραρχο (ΜΑ)    Σμυρλή Χριστόφορο
ι.    Yποπτέραρχο (ΜΑ)    Αλεξανδρή Γεώργιο
ια.    Yποπτέραρχο (ΕΑ)    Φουσταλιεράκη Κωνσταντίνο
ιβ.    Yποπτέραρχο (ΥΙ)    Τολούμη Γεώργιο

και «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

α.    Αντιπτέραρχο (ΜH)    Βορρόπουλο Γεώργιο
β.    Yποπτέραρχο (Ι)    Κορέα Αριστείδη
γ.    Yποπτέραρχο (Ι)    Στάμο Κωνσταντίνο
δ.    Yποπτέραρχο (Ι)    Καλαντζή Δημήτριο
ε.    Yποπτέραρχο (Ι)    Σαπαντζόγλου Παντελή

Τέλος, στο Σώμα Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, που είναι διακλαδικό και υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ, έκρινε ως «Διατηρητέο» τον Υποστράτηγο (ΣΣΝΣ) Σπαθόπουλο Ζαχαρία.

Διαβάστε επίσης