Λάρισα » Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας ζητά νέες οργανικές θέσεις

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας ζητά νέες οργανικές θέσεις

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας ζητά νέες οργανικές θέσεις

Η πρόταση ΠΥΣΠΕ Λάρισας για σύσταση νέων οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στο Ν.Λάρισας:

ΑΓΓΛΙΚΩΝ                    50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ        45

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ        64

ΜΟΥΣΙΚΗΣ                   26

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ                 31

ΓΑΛΛΙΚΩΝ                    26

ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΣ           27

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ             17

Διαβάστε επίσης: