Αρχική » Εκπαίδευση » Σχολεία » 1.543 παραιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ
41 ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

1.543 παραιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ

1.543 παραιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ

Του Βασίλη Παληγιάννη

Oι παραιτήσεις των Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη ανέρχονται σε 1.543. Ακολουθεί πίνακας με αναλυτικά στοιχεία ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Ο τελικός αριθμός ενδέχεται να μειωθεί αν υπάρξουν αιτήσεις ανάκλησης παραιτήσεων με βάση τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επιστροφή επάνω