Αρχική » Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

Ξεκινά τα μαθήματα του στην Αθήνα, τον Οκτώβρη 2015, το πρωτοποριακό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» (ΦΕΚ 443/ τ. Β’/24-3-2015) που διοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει στόχο την ανάπτυξη πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους επιστήμονες και στην καλύτερη διασύνδεση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επιχειρηματικής κατάρτισης. Το ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι το μοναδικό Π.Μ.Σ. στην Ελλάδα που συνδυάζει την εκπαίδευση των φοιτητών σε διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς τομείς των βιοεπιστημών και επιχειρηματικών σπουδών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Έτσι περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν την εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας με επιχειρηματικές εφαρμογές στους τομείς:
– φαρμάκων και υγείας
– τροφίμων και διατροφής
– περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας
– βιοχημικής και μοριακής διαγνωστικής
σε συνδυασμό με μαθήματα που αφορούν την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρηματικών μονάδων:
– εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
– νομικό πλαίσιο για βιοεπιχειρήσεις – πιστοποίηση
– πηγές χρηματοδότησης
– έρευνα, σχεδίαση και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων
Στο πλαίσιο της καλλιέργειας και ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. και επιπλέον των μαθημάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών θα υπάρχουν σεμινάρια με στοιχεία επιχειρηματικότητας από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη θυρίδων επιχειρηματικότητας με παράλληλη παροχή κινήτρων στους συμμετέχοντες και συστηματικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις.
Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για μία επιτυχή σταδιοδρομία στον κόσμο των επιχειρήσεων και της μετάφρασης της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες καθιστώντας τους πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό για τον επιχειρηματικό τομέα.
Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή και Σάββατο και διαρκούν 3 εξάμηνα (2 εξάμηνα μαθήματα και στο 3ο εξάμηνο πτυχιακή/πρακτική). Η προκήρυξη θα κυκλοφορήσει αρχές
Ιουνίου και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τέλη Ιουλίου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410-565278 (Αν. Καθηγητής Δημήτριος Δ. Λεωνίδας,
Διευθυντής του προγράμματος, ddleonidas@bio.uth.gr)

Επιστροφή επάνω