Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ σε συνεργασία με το Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ Λάρισας υλοποιεί στη Λάρισα πρόγραμμα επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων με θέμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ»

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις του Κοινωνικού Πολύκεντρου για τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζόμενων στο Δημόσιο και γενικότερα στην Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε επίσης: