Αρχική » Ελλάδα » Πανελλαδική στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ

Πανελλαδική στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ

Πανελλαδική στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη, ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου αποφάσισε Πανελλαδική Στάση Εργασίας για την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015 από τις 12:00 μ.μ. έως τη λήξη του ωραρίου στηρίζοντας την 24ωρη κινητοποίηση της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. και των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή.

Το διεκδικητικό πλαίσιο περιλαμβάνει τα παρακάτω αιτήματα:

Δωρεάν Δημόσια Υγεία και Πρόνοια για όλους.
Επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση του Ε.Σ.Υ.
Κατάργηση μνημονιακών πολιτικών για συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση του Ε.Σ.Υ.
Εξόφληση δεδουλευμένων νυχτερινών-αργιών.
Ανάκτηση μισθολογικών απωλειών

Επιστροφή επάνω