Αρχική » Εκπαίδευση » ΤΕΙ Θεσσαλίας » Oρκωμοσίες στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Oρκωμοσίες στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Oρκωμοσίες στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Προγραμματισμός Ορκωμοσιών Ιουνίου 2015 στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας:
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων τη Δευτέρα 08-06-2015 και ώρα 11:00

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων την Tρίτη 09-06-2015 και ώρα 11:00

Tμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα) την Πέμπτη 18-06-2015 και ώρα
12:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Σ.ΤΕ.Ξ.

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) την Παρασκευή 19-06-2015 και ώρα
12:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Σ.ΤΕ.Ξ.

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα) την Τετάρτη 10-06-2015 και ώρα 10:30

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ την Τετάρτη 10-06-2015 και ώρα 12:00

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ η 1η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 11-06-2015 και ώρα 10:30 και η 2η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 12-06-2015 και ώρα 10:30.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ την Πέμπτη 11-06-2015 και ώρα 12:00

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) τη
Δευτέρα 08-06-2015 και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Σ.ΤΕ.Ξ.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα) την Πέμπτη 18-06-2015 και ώρα
12:00 στην αίθουσα 2.2

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας

Τμήμα Νοσηλευτικής τη Δευτέρα 15-06-2015 και ώρα 12:00

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων την Τρίτη 16-06-2015 και ώρα 11:00

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

π. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων την Τετάρτη 17-06-2015 και ώρα 12:00

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, την Πέμπτη 18-06-2015, η 1η
ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 και η 2η θα πραγματοποιηθεί στις
12:30

π. Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων την Παρασκευή 19-06-2015 και ώρα
11:00

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων την Παρασκευή 19-06-2015 και ώρα 12:30

π. Παράρτημα Καρδίτσας

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος την Τετάρτη
17-06-2015 και ώρα 12:00 στο μεγάλο Αμφιθέατρο του Τμήματος
Όλες οι ορκωμοσίες θα λάβουν χώρα στο Αμφιθέατρο του νέου κτιρίου του π.
Τμήματος Δ.Δ.Ε. πλην αυτών για τις οποίες γίνεται ειδική αναφορά.

Επιστροφή επάνω