Αρχική » Ελλάδα » Πανελλαδικές: Τι ισχύει για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πανελλαδικές: Τι ισχύει για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πανελλαδικές: Τι ισχύει για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εγκύκλιος που υπογράφεται από τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Τάσο Κουράκη, ορίζει τους όρους συμμετοχής των μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Μαΐου.

Οι διατάξεις προβλέπουν τον τρόπο και τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β).

Όπως είναι γνωστό, οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την περίπτωσή τους.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται μόνο γραπτά οι μαθητές που:

- έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω,

- παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός),

- παρουσιάζουν προβλήματα επιληψίας,

- παρουσιάζουν το φάσμα αυτισμού.

Μόνο προφορικά εξετάζονται, οι εξεταζόμενοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

- είναι τυφλοί ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

- έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμή ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα,

- πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

- πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βάση των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

- παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυααριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθρογραφία και

- παρουσιάζουν το φάσμα του αυτισμού.

ΠΗΓΗ:

Επιστροφή επάνω