Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Νέο μεταπτυχιακό από την Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική

Νέο μεταπτυχιακό από την Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική

Νέο μεταπτυχιακό από την Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα διαρκέσουν ένα έτος, η διδασκαλία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ διοργανώνεται από την Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική με υπεύθυνους τους αναπληρωτές καθηγητές Σπύρο Ποταμιάνο και Ανδρέα Καψωριτάκη.

Το πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει στο πρώτο εξάμηνο, το ισορροπημένο διαιτολόγιο, την εκτίμηση των διατροφικών διαταραχών και ελλειμμάτων, τα πληθυσμιακά διαιτητικά πρότυπα, τη συντήρηση των τροφίμων, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, τους διαιτητικούς παράγοντες και τις διατροφικές διαταραχές στα διάφορα νοσήματα και τις ειδικές κατηγορίες ασθενών. Στο δεύτερο εξάμηνο την παχυσαρκία, τη βαριατρική, τη θεραπευτική αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών και ελλειμμάτων, τα συμπληρώματα διατροφής, τα προβιοτικά, τα σκευάσματα εντερικής και παρεντερικής διατροφής και θα ακολουθήσουν εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο 2015. Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι (ή τελειόφοιτοι, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Οκτώβριο του 2015) των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Χημείας, Περιβάλλοντος και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ που εργάζονται σε τομείς που αφορούν τη δίαιτα, τη διατροφή και τα τρόφιμα.

Η διαδικασία επιλογής θα βασίζεται στους φακέλους υποψηφιότητας και θα γίνει με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως της Αγγλικής), η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η επαγγελματική και η ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια), οι συστατικές επιστολές, καθώς και η συνάφεια των προπτυχιακών (ή άλλων μεταπτυχιακών) σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Σε μερικές περιπτώσεις οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από μέλη ειδικής επιτροπής. Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ έχει ορισθεί στους 60, αλλά ο ακριβής αριθμός μπορεί να αλλάξει με απόφαση της ειδικής επιτροπής του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις ανάγκες σε ειδικευόμενους αποφοίτους.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2015, την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική τους εμπειρία, σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών τους ενδιαφερόντων και τους λόγους για τους οποίους τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο ΠΜΣ. Στη συνέχεια θα αποστέλλεται κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον βέβαια υπάρχουν). Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ εφόσον απαιτείται. Επιπλέον δε, επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών και αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς.

Τέλος, απαιτούνται δύο συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και πρόσφατη φωτογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.med.uth.gr/pmsdhd/index.html

Διαβάστε επίσης: