Αρχική » Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Αρχιτέκτονες «εναντίον» Κολλάτου
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ

Αρχιτέκτονες «εναντίον» Κολλάτου

Αρχιτέκτονες «εναντίον» Κολλάτου

Ανακοίνωση με την οποία εκφράζουν τις έντονες αντιρρήσεις του, αναφορικά με την πρόταση ανάδειξης και αξιοποίησης της Κοιλάδας των Τεμπών, που πρόκειται να παρυσιάσει στην πρωτεύουσα ο δήμαρχος Τεμπών Κώστας Κολλάτος έξέδωσε ο Συλλογος Αρχτεκτόνων Λάρισας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνουν:

Πρόσφατα δηµοσιεύτηκε σε τοπικές εφηµερίδες ότι στο διήµερο Συνέδριο «Συµβολή Υποδοµών στο ΑΕΠ, Δηµόσια Έργα, συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, νέα έργα και επενδύσεις, χρηµατοδότηση, πακέτο Γιούνκερ», που θα λάβει µέρος στις 11 και 12 Μαΐου παρουσία του υπ. Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Γ. Σταθάκη και της προέδρου της Εθνικής Τράπεζας κ. Λούκας Κατσέλη θα παρουσιαστεί από τον δήµαρχο Τεµπών κ. Κ. Κολλάτο η “ολοκληρωµένη πρόταση ανάδειξης και αξιοποίησης της κοιλάδας των Τεµπών”!!!

Μας προκαλεί άκρως δυσάρεστη έκπληξη το γεγονός ότι µία καθ΄ όλα αξιόλογη έρευνα και ανάλυση στην οποία απλά αποτυπώνονται προθέσεις για την αξιοποίηση της κοιλάδας, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας στις 30 Δεκεµβρίου 2014, θεωρείται “ολοκληρωµένη µελέτη” και µάλιστα ώριµη σε βαθµό να προτείνεται προς χρηµατοδότηση.

Για άλλη µια φορά είµαστε θεατές µιας αδικαιολόγητης βιασύνης και µεθόδευσης που δεν συνάδει µε την σπουδαιότητα του συγκεκριµένου τόπου.

Η κοιλάδα των Τεµπών, αποτελεί αναγνωρισµένο µνηµείο της Παγκόσµιας Φυσικής Κληρονοµιάς, το οποίο προφανώς δηµιουργεί σηµαντικές ευθύνες σχετικάµε τις ανθρώπινες παρεµβάσεις σ’ αυτήν. Κυρίως όµως επιβάλει τον µέγιστο βαθµό διαφάνειας και διαβούλευσης. Αυτό σηµαίνει ότι η διερευνητική εργασία και η ανάλυση της περιοχής όπως έγινε σε αυτή τη πρόταση, αποτελεί το πρώτο στάδιο κατά το οποίο διευκρινίζεται η επιθυµητή µορφή αξιοποίησης και ο βαθµός των
επεµβάσεων χωρίς αυτό να αποτελεί ουσιαστικήµελέτη. Άλλωστε η διεθνής πρακτική µα και η εθνική νοµοθεσία, επιβάλουν το επόµενο στάδιο (αυτό της µελέτης) να προκύψει µέσα από την διαδικασία ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισµού. Βέβαια ακόµα και ο διαγωνισµός θα πρέπει να γίνει αφού πρώταµέσα από διαβουλεύσεις προκύψει ένα σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού για την περιοχή που θα ορίζει όλες τις παραµέτρους για την βέλτιστη αξιοποίησή της.

Άρα πέρα από καθαρά νοµικό υπάρχει και ηθικό ζήτηµα που επιβάλει να τηρηθούν όλα τα στάδια µιας σωστής διαδικασίας δείχνοντας τον απαραίτητο σεβασµό σε αυτό το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο Στην προκειµένη περίπτωση φαίνεται να γίνεται προσπάθεια να παρακαµφθεί το στάδιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προς χάριντης γρήγορης προοπτικής χρηµατοδότησης και της«φιλόδοξης» δράσης της Δηµοτικής Αρχής.

Όµως η κοιλάδα δεν ανήκει σε µια δηµοτική ή περιφερειακή αρχή, ανήκει σε όλους µας, µα κυρίως ανήκει στους απογόνους µας. Οφείλουµε όλοι, ο καθένας από την θέση του να δουλέψουµε ώστε να υπάρξει η βέλτιστη αξιοποίηση της.

Για τον λόγο αυτό επιµένουµε σε αυτό που ήδη από το 2009 έχουµε σαν Σύλλογος προτείνει. Την διενέργεια ενός διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισµού µε την µέγιστη δυνατή προβολή. Είναι το λιγότερο που οφείλουµε στο σηµαντικό αυτό τόπο.  Μικρόπνοες προσπάθειες χωρίς ουσιαστικό όραµα όπως αυτή της αναβάθµισης της «πρότασης προθέσεων» σε «ολοκληρωµένη µελέτη» προς χρηµατοδότηση και εφαρµογή, µας βρίσκει αντίθετους τόσο για τυπικούς µα κυρίως για ηθικούς και ουσιαστικούς λόγους.

Επιστροφή επάνω