Αρχική » Παραπολιτικά » Ο υπουργός και το… ρουσφέτι
"ΚΑΘΑΡΙΣΕ" Ο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Ο υπουργός και το… ρουσφέτι

Ο υπουργός και το… ρουσφέτι

«Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων που έλαβαν χώρα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και παύουν οριστικά οι ποινικές, πειθαρχικές διώξεις και παύει κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος αιρετών εκπροσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και υπαλλήλων των ΟΤΑ και των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου επί υποθέσεων σχετικών:

-με μη άσκηση ένδικων μέσων επί υποθέσεων εργατικών διαφορών του προσωπικού των ΟΤΑ και του προσωπικού δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)

-και με την παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου του εν λόγω προσωπικού».

Με αυτή την τροπολογία(!) που πέρασε χθες σε νομοσχέδιο του υπουργού κ. Κατρούγκαλου παύουν οι διώξεις εναντίον των δημάρχων οι οποίοι είχαν αρνηθεί να στείλουν στοιχεία στο ΥΠΕΣ, για να γίνει ο έλεγχος των μετατροπων των συμβάσεων.

Κάπως έτσι λοιπόν τελειώνουν και τα «βάσανα» του δημάρχου Λαρισαίων με ένα νομοσχέδιο του ανθρώπου που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν επιλέξει να τους υπερασπιστεί στα δκαστήρια.

Που να ήξεραν πως τελικά θα τους υπερασπιζόνταν στη Βουλή!

Εκτός και αν το… είχαν αντιληφθεί…

Λ.Π.

Επιστροφή επάνω