Αρχική » Οικονομία » Επιστολή ΣΘΕΒ στη Βαλαβάνη

Επιστολή ΣΘΕΒ στη Βαλαβάνη

Επιστολή ΣΘΕΒ στη Βαλαβάνη

Επιστολή στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών κα Νάντια Βαλαβάνη απέστειλε η Διοίκηση του ΣΘΕΒ με τις απόψεις του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών επί του Σχεδίου Απόφασης «Διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν 4321/2015 στα πλαίσια της Διαβούλευσης για τον συγκεκριμένο άρθρο»

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Απόστολος Δοντάς αναφέρει: Σχετικά με το άρθρο 21 του N. 4321/2015, το οποίο τροποποιεί διατάξεις του Ν.4172/2013, που αφορούν στα ισχύοντα σε συναλλαγές με κράτη μη συνεργαζόμενα και κράτη με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, ο ΣΘΕΒ είχε επισημάνει από την πρώτη στιγμή τις σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, με την καθιέρωση νέων γραφειοκρατικών διαδικασιών για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, για τις περιπτώσεις αυθεντικότητας των υπαρκτών συναλλαγών.

Ειδικότερα:

Στην παράγραφο Β του άρθρου 1 , ορίζεται μια σειρά δικαιολογητικών, που πρέπει να διαθέτει μία εταιρεία, προκειμένου να δηλώσει για την προέγκριση της συναλλαγής και την απαλλαγή της παρακράτησης. Η συγκέντρωση αυτών των “δικαιολογητικών” επιφέρει μεγάλο διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις, αυξάνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την γραφειοκρατική διαδικασία.

Υποστηρίζουμε και κρίνουμε αναγκαία οποιαδήποτε προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα των ενδο-ομιλικών (τριγωνικών) συναλλαγών τις οποίες έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα, κατεύθυνση στην οποία είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε, εφόσον όμως αυτή γίνεται στα πλαίσια των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του διαλόγου και του ευ επιχειρείν.

Η εφαρμογή αυτού του νόμου θα πλήξει άμεσα τις εμπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους προμήθειας α’ υλών και υλικών που οδηγεί σε αύξηση τιμών και μείωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεών.

Επιπροσθέτως η εφαρμογή αυτού του νόμου θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των εξαγωγών των Θεσσαλικών προϊόντων, μείωση της ρευστότητας των θεσσαλικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές με τις συγκεκριμένες Τρίτες Χώρες.

Οι επιχειρήσεις δεν είναι αντίθετες σε οποιονδήποτε έλεγχο γίνεται από τις φορολογικές αρχές και επιθυμούν να συμβάλουν σε αυτόν. Οι Θεσσαλικές επιχειρήσεις προτείνουν επί τω πλείστον οι συναλλαγές αυτές να καταγράφονται μία φορά στην αρχή κάθε συναλλαγής ώστε να περιορίζεται το γραφειοκρατικό κόστος και να επιτυγχάνεται η άμεση συναλλαγή.

Όμως θα πρέπει το Κράτος να το διασφαλίζει μέσα από ένα δίκαιο φορολογικό καθεστώς και σταθερές διαδικασίες.

Ο επιχειρηματικός κόσμος της Θεσσαλίας είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για τις επιπτώσεις που θα έχει στην εμπορική δραστηριότητα της, αλλά και στην παραγωγή, η υλοποίηση μιας τέτοιας νέας φοροεπιδρομής, την ώρα που στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας δίνουν καθημερινά έναν σκληρό αγώνα επιβίωσης σε ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον.

Στα πλαίσια αυτά και με στόχο την ανάπτυξη των εξαγωγών και της ανταγωνιστικότητας των θεσσαλικών επιχειρήσεων, η Διοίκηση του ΣΘΕΒ και ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Δοντάς επανερχόμενοι στο θέμα προτείνουν την άμεση κατάργηση εφαρμογής του άρθρου 21 και τον επαναπροσδιορισμό του σε συνεργασία με τους Εκπροσώπους του Επιχειρηματικού κόσμου και όλων των εμπλεκομένων μελών και Φορέων.

Επιστροφή επάνω