Αρχική » Λάρισα » Κριτική Μπαργιώτα για την προκήρυξη προέδρου ΕΟΠΥΥ

Κριτική Μπαργιώτα για την προκήρυξη προέδρου ΕΟΠΥΥ

Κριτική Μπαργιώτα για την προκήρυξη προέδρου ΕΟΠΥΥ

Σε δήλωσή του ο βουλευτής Λάρισας με το ΠΟΤΑΜΙ και υπεύθυνος του τομέα Υγείας του κόμματος Κωνσταντίνος Μπαργιώτας επισημαίνει τα παρακάτω:

«Στις 06/05/2015 αναρτήθηκε στη διαύγεια «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Αρ. πρωτ.: Α2β/Γ.Π.οικ. 32970).

Χαιρετίζουμε την επαναφορά του Υπουργού στη νομιμότητα με την έκδοση προκήρυξης.

Ωστόσο, της έκδοσης προκήρυξης θα έπρεπε να προηγηθεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης καθορισμού των προσόντων, των κριτηρίων και των αναγκαίων λεπτομερειών, όπως επιτάσσει η παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4238/2014.

Δημοσιευμένη Υπουργική Απόφαση δεν υπάρχει ούτε άλλωστε μνημονεύεται στο κείμενο της πρόσκλησης.

Αντιθέτως, ως απαιτούμενα προσόντα ορίζονται αυτολεξεί αυτά που προβλέπει ο Νόμος, ήτοι «Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας». Εφαρμογή του Νόμου… κατά το ήμισυ, δηλαδή.

Καλούμε τον Υπουργό να απαντήσει, γιατί επιλέγει και πάλι –μετά τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και την έγγραφη εντολή για παραιτήσεις Διοικητών Νοσοκομείων- να ερμηνεύει και να εφαρμόζει το Νόμο επιλεκτικά και κατά το δοκούν. Τι νόημα έχει η προκήρυξη, αν δεν υπάρχουν σαφή και προκαθορισμένα θεσπισμένα προσόντα για την κατάληψη μιας τόσο νευραλγικής θέσης;

Παρά τη σαφήνεια του Νόμου, τους τελευταίους μήνες υπήρξε μια ακατάσχετη ονοματολογία, αντεγκλήσεις, δηλώσεις και διαψεύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31/03/2015 ο βουλευτής του Ποταμιού Λάρισας και υπεύθυνος του τομέα υγείας του κόμματος, κ. Κώστας Μπαργιώτας, είχε καταθέσει ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με το διορισμό νέου Προέδρου στον ΕΟΠΥΥ στην οποία δεν έλαβε καμία απάντηση.

Η Διοίκηση Οργανισμών, όπως ο ΕΟΠΥΥ, ειδικά σε συνθήκες κρίσης, απαιτεί ανθρώπους με αυξημένα προσόντα και εμπειρία.

Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη οι αντίστοιχες θέσεις καλύπτονται μέσα από ανοιχτές, διαφανείς διαδικασίες ανάμεσα στους πιο άξιους υποψηφίους.

Το Ποτάμι είναι υπέρ της απόλυτης διαφάνειας και έχει επανειλημμένα στηλιτεύσει την κομματοκρατία που επιτείνει τη διαφθορά στο ΕΣΥ. Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά, βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προέδρου ΕΟΠΥΥ

Επιστροφή επάνω