Αρχική » Θέσεις εργασίας » 5.760 αιτήσεις για 110 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

5.760 αιτήσεις για 110 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

5.760 αιτήσεις για 110 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/11-3-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στηνΑνώνυμη Εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά 5.760 αιτήσεις από υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
– 5.211 αιτήσεις για την κάλυψη 103 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
– 549 αιτήσεις για την κάλυψη 7 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 9.529 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α) 629
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/ΣΤ) 263
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α) 562
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α) ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (Τ1/Ζ) 223
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α) 1.215
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α) 1.231
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Δ) 99
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (Τ1/Ζ) 514
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α) 727
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Β) 485
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Γ) 119
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Ε) 303
ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (Τ2/Β) ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τ2/Ζ) 432
ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΔΟ1/Α) 2.070
ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τ2/Ζ) 87
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 8.959

ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ (Τ3/Α) 289
ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (Τ3/Ζ) 60
ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ (Τ3/Β) 221
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 570
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.529

proson.gr

 

Επιστροφή επάνω