Λάρισα » Συνάντηση Γραμματέων ΤΕΙ της χώρας στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Συνάντηση Γραμματέων ΤΕΙ της χώρας στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Συνάντηση Γραμματέων ΤΕΙ της χώρας στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Μαϊου 2015 θα λάβει χώρα συνάντηση των Γραμματέων των ΤΕΙ της χώρας στη Λάρισα.

Διοργανωτής της διημερίδας είναι το ΤΕΙ Θεσσαλίας, με τα θέματα προς συζήτηση να αφορούν την ανάλυση των τροπολογιών επί των ισχυουσών διατάξεων Ν.4009/11 μετά την δημοσιοποίηση του πολυνομοσχεδίου, την εφαρμογή άρθρου 5 του Π.Δ.407/80 σε όλα τα Α.Ε.Ι., την κατάργηση Ν.Π.Ι.Δ. (άρθρο 58 Ν.4009/11) και τροποποιήσεις στις ισχύουσες διατάξεις των ΕΛΚΕ,
θέματα που προκύπτουν, μετά το πολυνομοσχέδιο, στους υπό έγκριση Οργανισμούς των ΤΕΙ, καθώς και ζητήματα όπως η διαχείριση της έλλειψης Διοικητικού Προσωπικού στις οργανικές μονάδες των ΤΕΙ καθώς και οι αλλαγές που φέρνει το κατατεθέν σχεδίο νόμου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων και ο συντονισμός κοινών δράσεων εν όψει του συνεχώς μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού και διοικητικού και κυρίως οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργήσουν τα ΤΕΙ προς επίτευξη της αποστολής των.

Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος και τελεί υπό τον συντονισμό της Γραμματέως του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κας Ευθυμίας Χατζοπούλου.

Διαβάστε επίσης: