Οικονομία » Στήριξη σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Στήριξη σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις

Στήριξη σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις

Βιώσιμες επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση στην εξωστρέφεια χρηματοδοτεί η Εθνική Τράπεζα, ως βασικός μοχλός στήριξης της επιχειρηματικότητας. Αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης του αγροτικού τομέα ως βασικού πυλώνα του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, η Εθνική Τράπεζα έχει διαμορφώσει ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού-συναλλακτικού κυκλώματος της Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 1.000 παραγωγοί, υλοποιείται σε συνεργασία με πελάτες της, μεγάλες εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, και αφορά στη δυνατότητα χρηματοδότησης των παραγωγών-προμηθευτών τους για την κάλυψη του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους εντός της καλλιεργητικής-παραγωγικής περιόδου.

Διαβάστε επίσης: