Αρχική » Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Παρουσίαση διδακτορικών διατριβών Προγράμματος “Ηράκλειτος ΙΙ”

Παρουσίαση διδακτορικών διατριβών Προγράμματος “Ηράκλειτος ΙΙ”

Παρουσίαση διδακτορικών διατριβών Προγράμματος “Ηράκλειτος ΙΙ”

Εκδήλωση παρουσίασης διδακτορικών διατριβών των υποτρόφων του Προγράμματος “Ηράκλειτος ΙΙ”, Tμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου  2015 στο Αμφιθέατρο Μηχανολόγων Μηχανικών στις 18.00

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄ ΜΕΡΟΣ

18.00-18.10: Xαιρετισμοί

18.10– 18.25:  “To παιδί, η πόλη, το παιχνίδι: μια πολυφωνική βιογραφία”

Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου, Διδάκτωρ Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Θ.

18.25 -18.40:   “ Έξυπνες υφασμάτινες κατασκευές: Μηχανική Συμπεριφορά και Λειτουργικότητα».

Αλέξης Κορδολέμης, Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  Π. Θ.

18.40-18.55:  “ Συμπεριφορά Κατασκευών σε εκδήλωση πυρκαγιάς μετά από σεισμικά γεγονότα”

Δάφνη Παντούσα, Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  Π. Θ.

18.55- 19.10:  “Προχωρημένη Αριθμητική Ανάλυση Μεγάλων Φραγμάτων Λιθορριπής με Ανάντη Πλάκα Σκυροδέματος”

Eλένη Σταυροθεοδώρου, υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.

19.10 -19.25: “’Η εξέλιξη της γονιμότητας στην Ελλάδα από το 1960 και μετέπειτα: Ιδιαιτερότητες και πρόσφατες τάσεις”

Παύλος Μπαλτάς, υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

5΄ Διάλειμμα για καφέ

Β΄ ΜΕΡΟΣ

19.30 -19.45: “On – line αλγόριθμοι δρομολόγησης για στοχαστικά δίκτυα σε πραγματικό χρόνο : Η περίπτωση της συνδυαστικής διαχείρισης της διανομής προϊόντων και εφοδιασμού αποθηκών σε συνθήκες αβεβαιότητας “

Ευαγγελία Χρυσοχόου, υποψήφια Διδάκτωρ  τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

19.45 -20.00:   «Εκτίμηση επικινδυνότητας σοβαρών ατυχημάτων σε σιδηροδρομικό δίκτυο. Η περίπτωση της Ελλάδος.»

Μαρία Γιαννακού,  υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  Π. Θ.

20.00 – 20.15:  “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κυψελίδων Καυσίμου με Τροφοδοσία Γλυκόζης”

Aγγελική Μπρούζγου, Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Θ.

20.15 -20.30: «Δομική ακεραιότητα αγωγών υδρογονανθράκων με τοπικές παραμορφώσεις τοιχώματος»

Αγλαΐα Πουρνάρα, υποψήφια Διδάκτωρ τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

20.30 – 20.45: “ Διαχείριση των Αβεβαιοτήτων σε Προσομοιώσεις Απόκρισης και Αξιοπιστίας Κατασκευών Αξιοποιώντας Δεδομένα Μετρήσεων”

Δήμητρα – Χριστίνα Παπαδιώτη, υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

20.45 -21.00: “ Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος Κυψελίδας Καυσίμου (τύπου ΡΕΜ) – Κυψελίδας Ηλεκτρόλυσης νερού (τύπου ΡΕΜ) : Παρασκευή και χαρακτηρισμός νέων ηλεκτροκαταλυτικών υλικών χαμηλού κόστους”

Φωτεινή Τζορμπατζόγλου, υποψήφια Διδάκτωρ τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

21.00 -21.15:  «Διασφάλιση Διαφοροποίησης Υπηρεσιών σε αρχιτεκτονικές εικονικών δικτύων υπολογιστών»

Κωνσταντίνος Κατσαλής, υποψήφιος Διδάκτωρ τμήματος Μηχανικών Η/Υ, τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Επιστροφή επάνω