Αρχική » Ελλάδα » Πάνω από 120.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας

Πάνω από 120.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας

Πάνω από 120.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας

Δεκαπέντε ημέρες μετά την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης οι αιτήσεις έχουν φτάσει τις 120.726, εκ των οποίων ιδιωτικά υποβλήθηκαν οι 53.638 ενώ σε ΚΕΠ οι 67.088.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν την επιδότηση σίτισης (44.391), ακολουθούν αυτές που αφορούν το επίδομα ενοικίου (1.822) και τελευταίες είναι αυτές για την δωρεάν επανασύνδεση ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρική ενέργειας (1.078).

Επίσης μεγάλος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που αφορά συνδυασμό των παροχών που σχετίζονται με το ρεύμα και την επιδότηση σίτισης (35.265), ακολουθεί ο συνδυασμός που αφορά το επίδομα ενοικίου και την επιδότηση σίτισης (11.509) και τελευταίος είναι ο συνδυασμός που αφορά τις παροχές που σχετίζονται με το ρεύμα και το επίδομα ενοικίου (670). Αρκετά υψηλός είναι αριθμός που αφoρά τον συνδυασμό και των τριών παροχών (25.991).

ΠΗΓΗ:

Επιστροφή επάνω