Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Διεθνής διάκριση για Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διεθνής διάκριση για Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διεθνής διάκριση για Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιχθυολογίας – Ιχθυοπαθολογίας του τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Φωτεινή Αθανασοπούλου εκλέχθηκε Πρόεδρος του νεοσυσταθέντος Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Κτηνιατρικής Ειδίκευσης στο επιστημονικό αντικείμενο της «Διαχείρισης της Υγείας των Υδρόβιων Ζώων» (European College of Aquatic Animal Health – ECAAH).

Επισημαίνεται πως «η τιμητική αυτή διάκριση είναι πολύ σημαντική για το Τμήμα και την χώρα μας, καθώς η κ. Αθανασοπούλου αποτελεί τη δεύτερη περίπτωση Ελληνικής προεδρίας σε Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Κτηνιατρικής Ειδίκευσης».

Διαβάστε επίσης