Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Η μείωση δημοτικών τελών στο Δημ. Συμβούλιο Λαρισαίων

Η μείωση δημοτικών τελών στο Δημ. Συμβούλιο Λαρισαίων

Η μείωση δημοτικών τελών στο Δημ. Συμβούλιο Λαρισαίων

Συνεδριάζει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων με 58 θέματα να περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

Μεταξύ αυτών θα συζητηθούν: η Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και η ανάθεση ορκωτού λογιστή για έλεγχο Ισολογισμού Χρήσης 2014 στον Δήμο Λαρισαίων.