Λάρισα » 36 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

36 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού

36 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού

Υπογράφηκαν από τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών.

Αφορούν συνολικά σε   36 άτομα, και κατανέμονται ως εξής:

  • 12 άτομα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρήγα – Φεραίου (συγκεκριμένα 2 Χειριστές Μηχανημάτων ΔΕ, 5 Καταμετρητές ΔΕ, 5 βοηθοί – εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 40/7-11-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.
  • 10 άτομα (6 εργάτες καθαριότητας / συνοδοί απορριμματοφόρων ΥΕ, 2 οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων ΔΕ, 2 οδηγοί απορριμματοφόρων ΔΕ ), για το Δήμο Ρήγα Φεραίου, Ν. Μαγνησίας, σύμφωνα με την αριθ. 193/31-10-2014 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.
  • 1 άτομο ΔΕ Μαγείρων , για τη λειτουργία του Παιδικού σταθμού Βελεστίνου, σύμφωνα με την αριθμ. 139/17-11-2014, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου Ν. Μαγνησίας.
  • 1 άτομο ΥΕ Μαγείρων, για τις ανάγκες της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Λεονταρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 195/10-11-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» Ν. Καρδίτσας.
  • 5 άτομα (4 ΥΕ Εργατών , 1 ΔΕ Οδηγός Σαρώθρου) , για το Δήμο Τυρνάβου, Ν. Λάρισας, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 225/21-10-2014 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.
  • 3 άτομα εργατών σφαγείων, σύμφωνα με την αριθμ. 33/27-10-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμυρού.
  • 4 άτομα ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων, για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, σύμφωνα με την αριθμ. 229/31-10-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.