Οικονομία » Κατάργηση περιορισμών για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως

Κατάργηση περιορισμών για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως

Κατάργηση περιορισμών για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως

Περαιτέρω απελευθέρωση στον κλάδο των οδικών μεταφορών και απλοποίηση της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων έως το τέλος του 2014 προωθεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του επιχειρείν. Την ίδια ώρα και πριν καν εφαρμοσθεί πλήρως η «εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ Νο1» και με την «εργαλειοθήκη Νο2» να βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, η ελληνική κυβέρνηση προτείνει «εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ Νο3».

Ειδικότερα, στην επιστολή που απέστειλε ο υπουργός Οικονομικών στην τρόικα, προτείνεται να πραγματοποιηθεί μελέτη για τις συνθήκες ανταγωνισμού σε τέσσερις ακόμη κλάδους της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα στους κλάδους της εκπαίδευσης, της γεωργίας, της αλιείας και του real estate. Στην επιστολή, μάλιστα, αναφέρεται ότι είναι σημαντικό να έχει τελειώσει η σχετική προεργασία έως τον Απρίλιο του 2015.

Στα πιο άμεσα μέτρα περιλαμβάνεται η κατάργηση των περιορισμών που υπάρχουν για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως μεικτού βάρους έως τεσσάρων τόνων σε ό,τι αφορά την απαγόρευση μεταφοράς προϊόντων τρίτων. Στο πλαίσιο της μείωσης της γραφειοκρατίας αναμένεται μες στον Δεκέμβριο να θεσμοθετηθεί πρώτον, η απλοποίηση της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και δεύτερον, να μειωθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων για τις οποίες θα απαιτείται έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από εξωτερικό ελεγκτή.

Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ

Σε ό,τι αφορά την «εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ Νο2», στην επιστολή αναφέρεται ότι μέχρι το τέλος του 2014 θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης των συνθηκών ανταγωνισμού σε τέσσερις κλάδους της μεταποίησης. Συγκεκριμένα, λίγα εμπόδια έχουν εντοπισθεί στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία έχουν περιορίσει τα όποια εμπόδια υπήρχαν στον κλάδο των πετρελαιοειδών.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο της βιομηχανίας ποτών, η έως τώρα μελέτη έχει εντοπίσει προβλήματα στη νομοθεσία που αφορούν κυρίως τον περιορισμό της παραγωγής, την πρόβλεψη ελάχιστων απαιτήσεων και τους αναχρονιστικούς νόμους.

Υπενθυμίζεται ότι η «εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ Νο2» προβλέπει τη μελέτη των συνθηκών ανταγωνισμού στους τομείς της μεταποίησης, του χονδρεμπορίου, των τηλεπικοινωνιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στο πλαίσιο, τέλος, της απλοποίησης της αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων αναμένονται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου τρεις ακόμη υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θα προβλέπουν την κατάργηση της προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας-πυροπροστασίας, αλλά και την κατάργηση δικαιολογητικών που σχετίζονται με την υγειονομική καταλληλότητα της επιχείρησης.

KAΘΗΜΕΡΙΝΗ