Λάρισα » Συνάντηση ευρωπαϊκού προγράμματος στη Λάρισα

Συνάντηση ευρωπαϊκού προγράμματος στη Λάρισα

Συνάντηση ευρωπαϊκού προγράμματος στη Λάρισα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Fatima, που συντονίζεται από το Σουηδικό οργανισμό FOLKUNIVERSITETET της Uppsala και στο οποίο συμμετέχουν οργανισμοί από 4 Ευρωπαϊκές χώρες: Σουηδία, Πορτογαλία, Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα παρακάτω:

«Την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου Fatima στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Ο., Παλαιολόγου 19, Λάρισα.

Το έργο FATIMA: “Preventing Honour Related Violence by Education and dialogue through Immigrant NGOs” είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάρκειας δύο χρόνων που αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την εκπαίδευση στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) πάνω σε ζητήματα αποτροπής βίαιων πρακτικών που σχετίζονται με εγκλήματα τιμής και διαπράττονται κατά των γυναικών, των νέων και των παιδιών.

Το πρόγραμμα Fatima, μέσω της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των στελεχών ΜΚΟ, στοχεύει στη δημιουργία διαλόγου σε ομάδες μεταναστών που υιοθετούν πατριαρχικά πρότυπα συμπεριφοράς.

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού θα βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα βίαιων πρακτικών και την μετάβαση του συγκεκριμένου ζητήματος από ατομικό σε κοινωνικό επίπεδο».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Ο. ΑΕ στο τηλέφωνο 2410 554026, ή να επισκεφτούν τα γραφεία, Παλαιολόγου 19, Λάρισα.