Λάρισα » Ανασυγκρότηση του ΑΠΥΣΔΕ
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ανασυγκρότηση του ΑΠΥΣΔΕ

Ανασυγκρότηση του ΑΠΥΣΔΕ

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ανασυγκρότηση το Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ζιάκα Βασιλική
Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας – Πρόεδρος

Ντάμπλιας Χρήστος
Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Αντιπρόεδρος

Καρανίκας Θωμάς
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας – Μέλος

Καρκαλής Νικόλαος
Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παλούκας Ευάγγελος
Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
Δοδοντσάκης Γεώργιος
Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

Φούντα Αγγελική
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 – Φιλολόγων Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Μαργαριτόπουλος Αθανάσιος
Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Μπίτσιος Δημήτριος
Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατσούρας Σταύρος
Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Α-14/ 4899 /Δ2/15-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ49-ΛΑΚ) Υπουργική Απόφαση Συγκρότησης του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας.
Ο