Εκπαίδευση » Σχολεία » Tροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπ/κών

Tροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπ/κών

Tροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπ/κών

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμ. 37/28-11-2014 πράξη του, τροποποίησε τοποθετήσεις ήδη τοποθετημένων εκπ/κών, προκειμένου να διευθετηθούν τα προγράμματα των σχολικών μονάδων για την εύρυθμη λειτουργία τους και να ικανοποιηθούν στα πλαίσια του δυνατού οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών μετά την υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων επανεξέτασης, για το διδακτικό έτος 2014-2015, ως εξής ανά κλάδο:

ΠΕ 19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• Σπηλιώτης Σταμούλης ΑΜ 206187, ανακαλείται η διάθεση του από το 1ο ΔΣ Λάρισας στο 2ο ΔΣ Λάρισας για 1 ώρα/εβδομάδα και παραμένει εξολοκλήρου στο 1ο ΔΣ Λάρισας.
• Βαφόπουλος Μιχαήλ ΑΜ 208970, διατίθεται από το 4ο ΔΣ Λάρισας εκτός από το 37ο ΔΣ Λάρισας για 6 ώρες/εβδομάδα και στο 2ο ΔΣ Λάρισας για 1 ώρα/εβδομάδα.

ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
• Μάγειρας Ευάγγελος ΑΜ 612427 , τροποποιείται η διάθεσή του στο ΔΣ Καλλιθέας σε 4 ώρες/εβδομάδα.
• Ψαρογεώργος Χρήστος ΑΜ 597656, διατίθεται και στο 8ο ΔΣ Λάρισας για 4 ώρες/εβδομάδα από την αρχική του τοποθέτηση στο 3ο ΔΣ Λάρισας και τη διάθεσή του στο 5ο ΔΣ Λάρισας για 5 ώρες/εβδομάδα και στο 1ο ΔΣ Φαρσάλων για 6 ώρες/εβδομάδα.

ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ
• Δαοπούλου Αννα ΑΜ 580509, τροποποιείται η διάθεσή της από το 1ο ΔΣ Λάρισας στο 4ο ΔΣ Λάρισας αντί 4 ωρών/εβδομάδα σε 3 ώρες/εβδομάδα.

ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ
• Τσελά Βασιλική ΑΜ 224018, τροποποιούνται οι ώρες διάθεσής της από το ΔΣ Λιβαδίου, στο ΔΣ Δαμασίου για από 4 σε 6ώρες/ εβδομάδα, στο ΔΣ Μακρυχωρίου από 4 σε 6ώρες/ εβδομάδα και στο ΔΣ Κρανέας από 2 σε 5ώρες/ εβδομάδα.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς των σχολείων τους.