Θεσσαλία » Σχέδιο για Οικολογικό Χωριό με Ήπιες Κατοικίες στη Θεσσαλία

Σχέδιο για Οικολογικό Χωριό με Ήπιες Κατοικίες στη Θεσσαλία

Σχέδιο για Οικολογικό Χωριό με Ήπιες Κατοικίες στη Θεσσαλία

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο έργο MILD HOME (ΗΠΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) – στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος South East Europe (ΝΑ Ευρώπη) σε συνεργασία με σημαντικούς εταίρους από την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Σερβία.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα παρακάτω:

«Το Πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία ήπιων κατοικιών για τους πολίτες, που επιθυμούν να ζήσουν σε οικολογικά χωριά με συνθήκες υψηλής ποιότητας ζωής (κατοικιών που θα συνδυάζουν μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες, μικρή κατανάλωση ενέργειας, σχεδόν μηδενικές εκπομπές ενέργειας, χαμηλό κόστος κατασκευής/ αγοράς/ ενοικίασης και προσιτές λειτουργικές δαπάνες).

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατάφερε να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα από το έργο, καθώς έφτασε, με πολύ εντατικές προσπάθειες και σε κοινή γραμμή με άλλους τρεις διακρατικούς εταίρους από την Ιταλία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία, στην εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Οικολογικού Χωριού με Ήπιες Κατοικίες που παρουσιάστηκε στους περιφερειακούς εταίρους του τομέα των κατασκευών και της εφοδιαστικής του αλυσίδας στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ομάδα της Περιφέρειας θα παραστεί στις 16-17 Δεκεμβρίου 2014 στη Σόφια της Βουλγαρίας, για να εκπροσωπήσει τη Θεσσαλία στο Τελικό Συνέδριο του έργου».