Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Προτάσεις για εντάξεις έργων στον Δήμο Τεμπών

Προτάσεις για εντάξεις έργων στον Δήμο Τεμπών

Προτάσεις για εντάξεις έργων στον Δήμο Τεμπών

Προτάσεις για εντάξεις έργων σε σχετικά προγράμματα υπέβαλλε η δημοτική Αρχή Τεμπών.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα παρακάτω:

«Φαίνεται ότι η οργανωμένη προσπάθεια του Δήμου Τεμπών και των Τεχνικών Υπηρεσιών αποδίδει.

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 19534/2-10-14 επιστολή ενημέρωσης δικαιούχων για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, στα μέτρα 321 και 322 του ΠΑΑ 2007-2013 έχει υποβάλει εγκαίρως τις κάτωθι προτάσεις:

1.<<Οδική παράκαμψη ΠΥΡΓΕΤΟΥ μέσω ΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΥΡΓΕΤΟΥ >> προϋπολογισμού 615.000€ (μέτρο 321).

2.<<Αναπλάσεις Οικισμού Ελάτειας>> προϋπολογισμού 339.480€.
(μέτρο 322).

3.<<Αναπλάσεις Οικισμού Πουρναρίου>> προϋπολογισμού 434.190€
(μέτρο 322)

4.<<ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ>> προϋπολογισμού 289.050€ (μέτρο 321).

5.<<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ>> προϋπολογισμού 479.700€ (μέτρο 321).

Παράλληλα αναμένεται μέχρι τα τέλη του 2014 η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης: <<ΜΕΛΕΤΗ Ταμιευτήρα ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ <<ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ>>.

Έως σήμερα έχουν υποβληθεί και εγκριθεί, η εισηγητική έκθεση και το ΠΠΜ ,η Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων , η Τοπογραφική Μελέτη (πλην κτηματογραφήσεων), η Γεωλογική και Γεωτεχνική Μελέτη, η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , η Υδραυλική και Η/Μ Προμελέτη, η Γεωργοτεχνική Μελέτη καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αναμένεται η έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προμελέτης ο προϋπολογισμός των μελετώμενων έργων ανέρχεται σε 7.492.000€.

Σ’ αυτή λοιπόν τη δύσκολη συγκυρία ο Δ. Τεμπών καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ένταξης των προτεινόμενων έργων στα παραπάνω μέτρα συμβάλλοντας μ’ αυτό τον τρόπο αφενός στην αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα και αφετέρου στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας».

Διαβάστε επίσης: