Αρχική » Λάρισα » Δημιουργείται ερευνητικό ινστιτούτο στη Λάρισα
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δημιουργείται ερευνητικό ινστιτούτο στη Λάρισα

Δημιουργείται ερευνητικό ινστιτούτο στη Λάρισα

Ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», που θεσμοθετεί πλέον σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες επί δεκαετίες ανέμεναν η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, οι παραγωγικοί φορείς αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα παρακάτω:

«Σε ότι αφορά τη Θεσσαλία, η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετική, καθώς έτσι δημιουργείται ένα νέο ερευνητικό κέντρο για την Κεντρική Ελλάδα με ινστιτούτα σε Βόλο, Λάρισα και Λαμία.

Με αφορμή τν εξέλιξη αυτή ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μετά από μια μεγάλη προσπάθεια, την οποία κάναμε με το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας, και το οποίο είχε προσαρτηθεί σε εκείνο της Κεντρικής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη, και σε συνεργασία με τον γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κύριο Βασιλάκο, τον οποίο και θέλω να ευχαριστήσω, ψηφίστηκε από την Βουλή το Νομοσχέδιο για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Βάση αυτού ιδρύονται άλλα τρία Ερευνητικά Κέντρα, το ένα εκ των οποίων στην Κεντρική Ελλάδα, με ινστιτούτα σε Βόλο, Λάρισα και Λαμία. Αυτό αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη και πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Θεσσαλούς, που βοήθησαν προς αυτήν την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην φύγει τελικά η έδρα από την Θεσσαλία και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο Κεντρικής Ελλάδος, που αυτό σημαίνει πολλά στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, η οποία δίνει έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία. Τώρα είναι στο χέρι των ανθρώπων που διοικούν τα ερευνητικά κέντρα, να δώσουν την προστιθέμενη αξία αυτών των κέντρων της έρευνας και της τεχνολογίας στην κοινωνία και να μετατραπούν σε θέσεις εργασίας αλλά και χρήμα στην πραγματική οικονομία».

Όπως γίνεται γνωστό από την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας μετά από 29 χρόνια, διαμορφώνεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα, σύγχρονο και ευθυγραμμισμένο με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αριστείας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας για Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Πλέον, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός νέου εθνικού «οικοσυστήματος» έρευνας, φιλικού προς την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Ειδικότερα, με το νέο Νόμο τα ερευνητικά κέντρα συνδέονται με τα πανεπιστήμια και τη βιομηχανία και ενισχύεται η περιφερειακή διάσταση της έρευνας. Διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης συμβάλλοντας με αυτό το τρόπο στην προσέλκυση επενδυτών και στην απασχόληση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η σύσταση, σε ήδη υπάρχουσες υποδομές, των τριών νέων ερευνητικών κέντρων στην Περιφέρεια (Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη), αναμένεται να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών περιφερειών και να συμβάλει στην ανάπτυξή τους.

Διαμορφώνεται για πρώτη φορά, μια Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα και την Καινοτομία και καταρτίζεται ένα επταετές Σχέδιο Δράσης με συγκεκριμένους στόχους και προϋπολογισμό για τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα εγκρίνεται από την Εθνική Αντιπροσωπεία και θα επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, θα περιγράφονται όλες οι προτεραιότητες που έχουν αναδειχθεί για δράσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Διευρύνεται η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Περιφέρεια και την επιχειρηματική και παραγωγική κοινότητα, ενώ θεσμοθετούνται τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας για την καταγραφή, ανάπτυξη αλλά και αποτίμηση δραστηριοτήτων της έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια. Θεσμοθετείται πλέον η απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης και βελτιώνεται η λειτουργία των ερευνητικών κέντρων, με ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των πόρων τους.

Η Ελλάδα, αδιαμφισβήτητα, διαθέτει ένα ερευνητικό δυναμικό υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικότητας και με το νέο νόμο καλύπτονται οι ανάγκες του και δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες, για να ενισχυθεί ο ρόλος στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και καινοτομίας. Επιπλέον, το νέο θεσμικό πλαίσιο θέτει τα θεμέλια ώστε η έρευνα και η καινοτομία να γίνουν βασικοί πυλώνες στο νέο αναπτυξιακό και οικονομικό μοντέλο, που θα βάλει τη χώρα μας σε μια σταθερή τροχιά ανάκαμψης για την μετά την κρίση εποχή».

Επιστροφή επάνω