Δήμοι Νομού » Δήμος Ελασσόνας » Προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς του δήμου Ελασσόνας

Προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς του δήμου Ελασσόνας

Προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς του δήμου Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας θα διενεργήσει Δημόσιο Ανοικτό Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων για τα έτη 2014-2015» (ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτομικών-τυροκομικών, κατεψυγμένων, κρεοπωλείου, οπωρολαχανικών, πουλερικών ), ποσού 45.633,00€ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Ελασσόνας.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη, 4/12/2014 και ώρα από 10:00 έως 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας στην οδό 6ης Οκτωβρίου 57 ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Στην περίπτωση όπου ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή αναβληθεί για οποιαδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την Δευτέρα, 8/12/2014, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς να προηγηθεί νέα δημοσίευση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας, οδός 6ης Οκτωβρίου 57 στο τηλέφωνο 24933 50244, Γραφείο Προμηθειών.