Λάρισα » Έργα 1,3 εκ. € προχωρούν στη Θεσσαλία

Έργα 1,3 εκ. € προχωρούν στη Θεσσαλία

Έργα 1,3 εκ. € προχωρούν στη Θεσσαλία

Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.360.750,00 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικά:

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Μάρκου Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 55.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών αρδευτικού δικτύου Ταυρωπού» προϋπολογισμού 30.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση καταπτώσεων από βραχοπτώσεις Π.Ε. Καρδίτσας (Υποέργο 1)», προϋπολογισμού 150.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός – σηματοδότηση κόμβου Αμπελώνα – Δελερίων» Προϋπολογισμού: 70.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Δρόμος Καλλιπεύκη – όρια Ν. Πιερίας Π.Ε. Λάρισας» προϋπολογισμού 600.000,00€ (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Ξάνεμος Σκιάθου (από το αεροδρόμιο έως την παραλία Ξάνεμου». προϋπολογισμού 425.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική – Μουσειολογική Μελέτη Μουσείου Γεωλογικών Σχηματισμών Μετεώρων», προϋπολογισμού 30.750 € (με ΦΠΑ).

Διαβάστε επίσης: