Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων

Επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων

Επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων

Ξεκίνησε σήμερα στο 27Ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας το πρόγραμμα επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων με θέμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΑΔΕΔΥ 1

To πρόγραμμα υλοποιείται από Το Κοινωνικό Πολύκεντρο – Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

Στην έναρξη του προγράμματος παραβρέθηκαν ο νέος Πρόεδρος του Κοινωνικού Πολύκεντρου κ. Γιώργος Γιούλος, ο πρόεδρος του Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ Λάρισας κ. Δημήτριος Παπαποστόλου , η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Κοινωνικού Πολύκεντρου κ. Παναγιωτοπούλου Αλεξάνδρα και τα μέλη της Ε.Γ. του Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ Λάρισας Λαρίσης Κων/νος και Χοντής Συμεών