Λάρισα » Τοποθέτηση αναπληρωτών σε σχολεία της Λάρισας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Τοποθέτηση αναπληρωτών σε σχολεία της Λάρισας

Τοποθέτηση αναπληρωτών σε σχολεία της Λάρισας

Τοποθέτηση αναπληρωτών σε σχολεία της Λάρισας και παράταση αποσπάσεων για Λαρισαίους εκπαιδευτικούς.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

 

Διαβάστε επίσης: