Θεσσαλία » Περιφερειακός έφορος Προσκόπων Κ/Δ Θεσσαλίας

Περιφερειακός έφορος Προσκόπων Κ/Δ Θεσσαλίας

Περιφερειακός έφορος Προσκόπων Κ/Δ Θεσσαλίας

Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, για την προσαρμογή της διοικητικής δομής της περιοχής μας στα πρότυπα του κράτους και την συγχώνευση των κατά τόπους, έως τώρα Περιφερειακών Εφορειών σε μία με την Επωνυμία Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας  οι βαθμοφόροι της περιοχής προχώρησαν στην εκλογή νέου Περιφερειακού Εφόρου για την περίοδο 2014-2017…

Νέος Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας εκλέχθηκε ο κ. Παναγιώτης Κορδάς ύστερα από άψογη εκλογική διαδικασία που διενεργήθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014   παρουσία των βαθμοφόρων από την Λάρισα, την Καρδίτσα, και τα Τρίκαλα.

Ο κ. Κορδάς  αφού παρουσίασε τις θέσεις, τις προτάσεις του και το σχέδιο του για την τριετία 2014-2017 ζήτησε από όλους να τον στηρίξουν στην νέα προσπάθεια που ξεκινάει για τους Προσκόπους της Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας  . Ο κ. Κορδάς ήταν μέχρι πρότινος Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων νομού Λάρισας.

Διαβάστε επίσης