Λάρισα » Ίδρυση τάξεων ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες της Λάρισας

Ίδρυση τάξεων ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες της Λάρισας

Ίδρυση τάξεων ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες της Λάρισας

Ποιες τάξεις ΖΕΠ ιδρύονται σε σχολικές μονάδες της Λάρισας.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΖΕΠ