Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Συζητούν τον Προϋπολογισμό του Δημου

Συζητούν τον Προϋπολογισμό του Δημου

Συζητούν τον Προϋπολογισμό του Δημου

Συνεδριάζει το Δήμοτικό Συμβούλιο στις 4-12-2014 με θέμα:

Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2015, Τεχνικού Προγράμματος & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαρισαίων & Νομικών Προσώπων.