Λάρισα » Μαθητές επισκέφτηκαν την Περιφέρεια

Μαθητές επισκέφτηκαν την Περιφέρεια

Μαθητές επισκέφτηκαν την Περιφέρεια

Την έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας επισκέφτηκε η 6η τάξη του 42ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, συνοδευόμενοι από τους δασκάλους Σπύρο Αθανασίου και Κλεοπάτρα Κουτίνα.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας κ. Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης κ. Κώστας Δεσπόπουλος και ο γενικός διευθυντής της Περιφέρειας κ. Κώστας Μέγας, ενημέρωσαν τους μαθητές για σειρά θεμάτων που άπτονται της αυτοδιοίκησης.

Τα ζητήματα πάνω στα οποία ενημερώθηκαν οι μαθητές και οι δάσκαλοι αφορούσαν τη δομή και λειτουργία της αιρετής Περιφέρειας, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και υπέβαλλαν ερωτήσεις προς τους εκπροσώπους της Περιφέρειας, ενώ ξεναγήθηκαν στους χώρους και της υπηρεσίες του διοικητηρίου.