Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Διανομή ακτινιδίων

Διανομή ακτινιδίων

Διανομή ακτινιδίων

Εικοσιτέσσερις τόνους ακτινιδίων, προσφορά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βέροιας, διανεμήθηκαν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους.