Θεσσαλία » Διαγράμμιση της Π.Ε. Καρδίτσας

Διαγράμμιση της Π.Ε. Καρδίτσας

Διαγράμμιση της Π.Ε. Καρδίτσας

Διαγράμμιση στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας πρόκειται να υλοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 140.000,00 € (με ΦΠΑ). Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ.

«Πρόκειται για ακόμη ένα έργο που εντάσσεται στις παρεμβάσεις της αιρετής Περιφέρειας, για την οδική ασφάλεια και την καλύτερη επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων. Σε μια δύσκολη περίοδο με ελάχιστους εθνικούς πόρους, όπου έχουμε τη δυνατότητα, υλοποιούμε έργα ουσίας για τους πολίτες. Βελτιώνουμε το οδικό δίκτυο ευθύνης μας, όπου υπάρχει ανάγκη», σημείωσε ο κ. Κ. Αγοραστός.

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά εργασίες για τη διαγράμμιση – αναδιαγράμμιση του οδοστρώματος του οδικού δικτύου της Π.Ε Καρδίτσας και συγκεκριμένα στους οδικούς άξονες Καρδίτσα-όρια νομού προς Λάρισα , Γεφύρια-όρια νομού προς Φθιώτιδα , Δέλτα Αγ.Θεοδώρων – Παλαμάς. Η διαγράμμιση του οδοστρώματος θα υλοποιηθεί με ανακλαστική βαφή.